top of page

Wat is Feuerstein Mediatie en hoe helpt het?

Bij Feuerstein mediatie wordt gebruikt gemaakt van het instrumentele verrijkingsprogramma (IVP) zoals dat door Professor Feuerstein is ontwikkeld. Feuerstein mediatie richt zich op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Een aantal voorbeelden van dergelijke vaardigheden zijn:

  • Goed waarnemen

  • Iets goed uit kunnen leggen

  • Eerst kijken en dan pas doen

  • Plannen

  • Vergelijken.

 

Het ontwikkelen van deze vaardigheden kan aan de hand van werkbladen die door Professor Feuerstein zijn ontwikkeld of door middel van spelmateriaal.

 

Feuerstein mediatie kan helpen als kinderen of jongeren vastlopen op school of in de thuissituatie, omdat ze niet goed hun werk of taak kunnen plannen, hun werk afraffelen en hierdoor onnodige fouten maken. Of als ze geen begin met hun (huis)werk maken en uitstelgedrag vertonen.

 

Indien u uw kind aanmeldt, volgt er eerst een intakegesprek. Hierna kijk ik tegen welke problemen uw kind aanloopt en welke vaardigheden uw kind wel heeft. Aan de hand hiervan ga ik samen met uw kind aan het werk. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Ook is samenwerking met school mogelijk.

© 2024 by Margot Jager

Dreef 11,
4921 ZA Made


06-22 99 49 71

Therapie met playmobil poppetjes
Inzicht krijgen in gedragdproblemen gedragsproblemen oplossen
  • Instagram In-zichtpraktijk
Wandelcoach
Feuerstein mediatie
Land van Rouw
Gedragstherapie voor jongeren
bottom of page