top of page

Tarieven en praktische informatie

Tarieven:

 

  • Consult: € 80,00

  • Oudergesprek € 80,00

  • Uitgebreid verslag € 35,00

  • Annuleren van een consult binnen 24 uur voor de afspraak€ 80,00

  • Telefonisch consult € 80,00

  • Gesprekken op school of met derden  € 80,00

Een consult is samengesteld uit 45 minuten therapie en 15 minuten voor administratieve werkzaamheden.

Aangesloten bij:

· VIT Vereniging voor Integraal Therapeuten

· RBCZ Register Complementaire Zorg Beroepsbeoefenaren

· SCAG Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

· AGB code zorgverlener 90041849

· AGB code praktijk 90050666

· KVK 61557943

Vergoeding:

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de sessie volledig of gedeeltelijk vergoed. Dit hangt af van uw aanvullende verzekering met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeswijzen.

Dit kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekering. En dan vermelden dat het gaat over de vergoeding van een therapeut die aangesloten is bij de VIT. Ook kunt u e.e.a nalezen op de site van de beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl. U klikt dan op het kopje clienten en dan op vergoeding.

 

Klachten:

Alle kinder- en jongerentherapeuten die zijn aangesloten bij de VIT dienen zich te houden aan de richtlijnen van de Beroepscode en de Meldcode van kindertherapeuten. Zij vallen onder her klachtrecht van de VIT www.vit-therapeuten.nl en de geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)en onder het tuchtrecht van de koepel waarbij de kindertherapeut is aangesloten. Dit is de RBCZ

 

Bij klachten over het handelen van de therapeut kunt u een klacht indienen.

De klacht dient in eerste instantie met de therapeut besproken te worden. Lukt het niet om de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VIT.

 

Privacy:

Voor een goede behandeling is het nodig om een dossier aan te leggen.

Dit is ook een wettelijke plicht die staat in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Hierom wordt bij iedere behandelovereenkomst ook een privacy document toegevoegd.

 

 

RICHTLIJNEN RIVM i.v.m. CORONA-VIRUS

Iedereen is inmiddels op de hoogte van het Corona-virus. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen volgt Praktijk In-Zicht strikt de richtlijnen van het RIVM.

Welke maatregelen hanteert praktijk In-Zicht?

· We houden 1,5 meter afstand van elkaar.

· Er worden geen handen meer gegeven om het besmettingsrisico te minimaliseren.

· Bij binnenkomst ontsmet je gelijk je handen.

· Deuren, tafel en, sanitair worden na ieder bezoek schoongemaakt.

· Ben je (of één van je ouders die je brengt) verkouden? dan kan je niet naar de praktijk komen. Dan kan de afspraak online plaatsvinden.

· Wil je zelf liever online? Dat kan ook! Geef het aan

© 2021 by Margot Jager

Dreef 11,
4921 ZA Made


06-22 99 49 71

Therapie met playmobil poppetjes
Inzicht krijgen in gedragdproblemen gedragsproblemen oplossen
  • Instagram In-zichtpraktijk
Wandelcoach
Feuerstein mediatie
Land van Rouw
Gedragstherapie voor jongeren
bottom of page