top of page

Tarieven en praktische informatie

Tarieven:

 

  • Consult: € 85,00

  • Oudergesprek: € 85,00

  • Uitgebreid verslag: € 40,00

  • Annuleren van een consult binnen 24 uur voor de afspraak: € 85,00

  • Telefonisch consult: € 85,00

  • Gesprekken op school of met derden:  € 85,00

  • Wandelcoaching: € 170,00 per 1,5 uur.

Een consult is samengesteld uit 45 minuten therapie en 15 minuten voor administratieve werkzaamheden.

Zakelijke coachingstarieven in overleg. Voor zakelijke coaching is BTW van toepassing.

Aangesloten bij:

· VIT Vereniging voor Integraal Therapeuten

· RBCZ Register Complementaire Zorg Beroepsbeoefenaren

· SCAG Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

· AGB-register

· KVK-nummer: 61557943

Vergoeding:

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de sessie volledig of gedeeltelijk vergoedt. Dit hangt af van uw aanvullende verzekering met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeswijzen.

Dit kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekering. En dan vermelden dat het gaat over de vergoeding van een therapeut die aangesloten is bij de VIT. Ook kunt u e.e.a nalezen op de site van de beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl. U klikt dan op het kopje clienten en dan op vergoeding.

 

Klachten:

Alle kinder- en jongerentherapeuten die zijn aangesloten bij de VIT dienen zich te houden aan de richtlijnen van de Beroepscode en de Meldcode van kindertherapeuten. Zij vallen onder het klachtrecht van de VIT www.vit-therapeuten.nl en de geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) en onder het tuchtrecht van de koepel waarbij de kindertherapeut is aangesloten. Dit is de RBCZ.

 

Bij klachten over het handelen van de therapeut kunt u een klacht indienen.

De klacht dient in eerste instantie met de therapeut besproken te worden. Lukt het niet om de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VIT.

Open de Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

 

Privacy:

Voor een goede behandeling is het nodig om een dossier aan te leggen. Het vertrouwelijke clientdossier wordt 20 jaar bewaard.

Dit is ook een wettelijke plicht die staat in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Hierom wordt bij iedere behandelovereenkomst ook een privacy document toegevoegd.

Nadere toelichting en de cookieverklaring vindt u in het Privacy document. 

Aangesloten bij:

RBCZ.PNG
vit_logo_edited.png

© 2024 by Margot Jager

Dreef 11,
4921 ZA Made


06-22 99 49 71

Therapie met playmobil poppetjes
Inzicht krijgen in gedragdproblemen gedragsproblemen oplossen
  • Instagram In-zichtpraktijk
Wandelcoach
Feuerstein mediatie
Land van Rouw
Gedragstherapie voor jongeren
bottom of page